Juridiske meddelelser

Adgang til dette websted indebærer accept af de følgende vilkår og betingelser.
Medmindre det modsatte er specifikt angivet, ejes copyright for tekst, billeder, grafik eller audiovisuelt indhold, der vises på dette websted, af CNH Industrial N.V., dets datterselskaber eller med tilladelse af tredjeparter og må ikke kopieres, ændres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.
Medmindre det modsatte er specifikt angivet, ejes logoer og varemærker af CNH Industrial N.V., dets datterselskaber eller med tilladelse af tredjeparter og må ikke kopieres, ændres eller anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra ejeren.


Information

Selvom der er anvendt rimelig omhu ved indsamling og præsentation af oplysningerne på dette websted, giver CNH Industrial N.V. ingen garanti, hverken udtrykkeligt eller implicit, med hensyn til dets nøjagtighed, fuldstændighed, nytte eller dets egnethed til brug for enhver type brugere og afviser hermed udtrykkeligt ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. CNH Industrial N.V. har tiltro til, at de virksomhedsmæssige og finansielle oplysninger, som er offentliggjort på dette websted, var præcise på den dato, de blev indgivet til den relevante tilsynsmyndighed eller for andre dokumenter, på den dato, hvor de oprindeligt blev offentliggjort.
Offentliggørelse af sådanne oplysninger på dette site garanterer ikke i sig selv, at der ikke er sket nogen ingen ændringer siden den dato, oplysningerne blev indgivet eller, at oplysningerne er nøjagtige eller opdaterede på en hvilken som helst dato efter den dato, de blev indgivet eller offentliggjort første gang .


Adgang til webstedet og brugen af indhold

CNH Industrial N.V. påtager sig intet ansvar af nogen art overhovedet i forhold til brugeres adgang til dette websted eller til deres brug af webstedets indhold.


Link til andre websteder

Der gives kun link til andre websteder på dette websted for at gøre det nemmere for brugeren, og der gives ingen garanti af nogen art for disse websteder eller deres indhold, og ethvert ansvar i forhold til disse websteder afvises.