Yasal Bildirimler

Bu siteye erişim, aşağıdaki şart ve koşulların kabulünü gerektirir.
Aksinin açıkça belirtildiği haller hariç, bu sitede gösterilen metin, resimler, grafik veya sesli-görsel içeriğin telif hakkı; CNH Industrial N.V. ile iştiraklerine ait veya üçüncü kişilerin iznine bağlı olup; sahibinin önceden yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez veya kullanılamaz.
Aksinin açıkça belirtildiği haller hariç, bu sitede kullanılan logolar ve ticari markalar; CNH Industrial N.V. ile iştiraklerinin malı veya üçüncü kişilerin iznine bağlı olup; sahibinin önceden yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz, değiştirilemez veya kullanılamaz.


Bilgi

Bu sitede bulunan bilgilerin toplanmasında ve sunulmasında makul ölçüde dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, CNH Industrial N.V.; bu bilgilerin doğruluğuna, eksiksiz olmasına, faydalı olmasına veya kullanıcılar tarafından kullanım uygunluğuna ilişkin açık veya örtülü hiçbir garanti vermez ve tüm hatalara veya eksikliklere ilişkin sorumluluğu açıkça reddeder. CNH Industrial N.V., bu sitede yayınlanan kurumsal ve finansal bilgilerin, ilgili düzenleyici makamda dosyalandığı tarihte veya diğer belgeler için, orijinalde yayınlandığı tarihte doğru olduğuna inanmaktadır.
Bu sitede bu gibi bilgilerin yayınlanması; bilgilerin dosyalandığı tarihten itibaren hiçbir değişiklik olmadığını veya bilgilerin dosyalandığı ya da orijinalde yayınlandığı tarihten sonraki herhangi bir tarihte bilgilerin doğru veya güncel olduğunu tek başına garantilemez.


Siteye erişim ve içeriğin kullanımı

CNH Industrial N.V., kullanıcılar tarafından bu siteye erişilmesiyle veya kullanıcıların sitenin içeriğini kullanmasıyla ilişkili her ne şekilde olursa olsun hiçbir sorumluluk kabul etmez.


Diğer sitelere bağlantılar

Bu sitede, diğer sitelere yönelik bağlantılar yalnızca kullanıcıya kolaylık amacıyla verilmiştir ve söz konusu sitelerle veya içerikleriyle ilişkili herhangi bir garanti verilmez ve söz konusu sitelerle ilişkili tüm sorumluluk açıkça reddedilir.